Autoverzekering afsluiten met CIS registratie; kan dat!?

CIS registratie autoverzekering

CIS staat voor ‘Centraal Informatie Systeem’. Stichting CIS bewaart allerhande verzekeringsgegevens in een databank namens binnen Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigde verzekeringsagenten. Zodra iemand bij een verzekeraar een verzekering aanvraagt of een schadeclaim indient, kan een zogenaamde CIS-controle worden uitgevoerd op deze databank.

Hieronder lees je welke gevolgen een CIS-registratie of CIS-melding heeft voor nieuwe c.q. toekomstige aanvragen van een autoverzekering, motorverzekering of bromfietsverzekering…

Hoe ontstaat een positieve CIS-melding vanuit een CIS-check?

Een CIS-melding hoeft helemaal niet erg te zijn. Heb je een keertje schade gereden of geleden in het verkeer, dan sta je al in de CIS-databank vermeld. Het is de sóórt CIS-melding die ertoe doet!

Bij een CIS-check kunnen namelijk verscheidene verzekering-gerelateerde gegevens aan het licht komen. Hierbij valt te denken aan:

 • Registraties van schadeclaims uit het verleden: zogenaamde Claimmeldingen (CM), mogelijkerwijs met negatieve schadevrije jaren en een malusregistratie tot gevolg.
 • Waarborgfondsmeldingen voor onverzekerden (WBF), dus als je in het verleden onverzekerd bent geweest en zodoende niet hebt voldaan aan de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).
 • Melding Rijbevoegdheidsontzeggingen (OBM) wegens juridische ontzegging van de rijbevoegdheid. Veelal wegens gevaarzetting in het verkeer, rijden onder invloed e.a.
 • Vertrouwelijke meldingen (VM): veelal eenzijdige royementen wegens wanbetaling.
 • EVR-meldingen: Externe Verwijzingsregisters van verzekeraars; meestal omdat een verzekerde (poging tot) fraude heeft gepleegd…
 • Óf bewust onjuist, oneerlijk of onvolledig is geweest qua informatieverstrekking in acceptatievragen m.b.t. verzekeringsverleden of strafrechtelijk verleden.

Al deze verschillende CIS-registraties zullen bij schadeclaims op lopende verzekeringen en nieuwe verzekeringsaanvragen tot een CIS-melding leiden. Bij de verzekeraar in kwestie zal direct een rood lampje gaan branden. Voor de verzekeraar vorm jij immers een potentieel verhoogd verzekeringsrisico!

De negatieve gevolgen van een CIS-registratie

Bij een CIS-melding op een schadeclaim zal de verzekeraar vrijwel zeker overgaan tot schadetaxatie c.q. expertise of zelfs rechercheonderzoek instellen. Logischerwijs is dit afhankelijk van de aard, ernst en hoedanigheid van de betreffende claim. Hoe veelvuldiger en omvangrijker je claimt, des te . Een nieuwe aanvraag zal door toedoen van een CIS-melding vrijwel zeker afketsen en tot afwijzing oftewel weigering van acceptatie leiden.

Ben je eenmaal geweigerd door een reguliere verzekeringsmaatschappij? Dan wordt jouw toekomstige acceptatiekans alleen maar kleiner. Je bent namelijk verplicht om voormalige verzekeringsweigeringen oftewel aanvraagweigeringen te melden bij eerstvolgende verzekeringsaanvragen. Een acceptatievraag oftewel slotvraag die gedurende het aanvraagproces door bijna élke motorrijtuigenverzekeraar wordt gesteld, is namelijk als volgt: “Werd jouw autoverzekering gedurende de afgelopen vijf jaar geweigerd door een verzekeraar?”

Hoelang blijven CIS-meldingen in de CIS-databank bewaard?

Vroeg of laat wordt iedere CIS-melding volledig automatisch uit de CIS-database verwijderd. Hoelang het duurt voordat een CIS-registratie wordt geschrapt, verschilt echter per soort of type registratie. Hierbij een overzichtje van hoelang een CIS-melding bewaard blijft en hoelang het duurt voordat een CIS-registratie verdwijnt:

 • Fraude: het plegen van verzekeringsfraude: 8 jaar
 • Schades: Schuldschades, verhaalschades én terugbetaalde schades: 5 jaar
 • Het niet nakomen van contractuele verplichtingen richting verzekeraar (qua informatieverstrekking e.a.): 5 jaar
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid (rijontzegging): 5 jaar
 • Het niet nakomen van financiële verplichtingen richting verzekeraar (wanbetaling): 3 jaar
 • Negatieve schadevrije jaren (malusregistratie): 15 maanden

Onderaan de streep blijven CIS-meldingen tot 8 jaar bewaard in de CIS-database. De meeste verdwijnen binnen 5 jaar. Een enkeling na 2 tot 3 jaar.

Ondanks CIS-melding tóch acceptatie!?

Blijkt uit de CIS-check van een verzekeraar dat je in het verleden te kampen hebt gehad met veelvuldige schadeclaims, malusregistraties, onverzekerde voertuigen, strafrechtelijke beslommeringen, rijontzeggingen, wanbetalingen, verzekeringsfraudes of foutieve gegevensverstrekking? Dan zullen héél veel reguliere verzekeraars jouw verzekeringsaanvraag al op voorhand weigeren oftewel afwijzen.

Als de aard, ernst of hoedanigheid van een CIS-melding niet geheel duidelijk is, zullen sommige verzekeraars aanvullende vragen stellen om het totaalplaatje duidelijk en compleet te krijgen. Indien je de mogelijkheid krijgt jouw situatie toe te lichten, maak daar dan vooral gretig gebruik van! Immers kan er sprake zijn van een misverstand of foutieve gegevensregistratie. Wellicht kun jij een plausibele verklaring geven voor een ogenschijnlijk belabberde verzekeringssituatie.

In plusminus 10% van de gevallen zal een toelichting ervoor zorgen dat je ondanks een CIS-registratie toch nog terechtkunt bij een reguliere (lees: betaalbare) verzekeraar. In veruit de meeste gevallen loop je als aspirant-verzekeringnemer met een CIS-achtergrond echter tegen een bikkelharde muur van onwil aan. Maar goed nieuws… In dat geval kun je in ieder geval wel ALTIJD bij ons een offerte aanvragen! Met een acceptatiekans van 100%…

Als je geluk hebt, vind je na een intensieve speurtocht tóch nog een verzekeringsmaatschappij die flexibel en coulant genoeg is om ondanks een CIS-registratie en CIS-melding tóch over te gaan tot acceptatie. Echter is dit veeleer uitzondering dan regel.

Autoverzekering afsluiten met CIS registratie: tot slot…

Staan er bepaalde verzekering-gerelateerde gegevens geregistreerd in de CIS databank, waardoor jij een CIS-melding op naam hebt staan? Dan kunnen verzekeraars en gevolmachtigd verzekeringsagenten daar bepaalde consequenties aan verbinden. Bijvoorbeeld door jou een verhoogde premie voor te schotelen of jou überhaupt als verzekeringnemer te weigeren. Ben je het oneens over een CIS-registratie? Dan is aanvechting mogelijkerwijs een optie… In dit vervolgartikel over het aanvechten van CIS-meldingen lees je hier alles over!

De CIS-verzekeringsdatabase werd in 1985 in het leven geroepen door Achmea, Aegon, a.s.r. en Nationale Nederlanden. Dit ter beheersing van verzekeringsrisico’s en ter preventie van verzekeringsfraude. In beginsel een belangrijk, nuttig en nobel initiatief, maar helaas met potentiële negatieve gevolgen voor aspirant-verzekeringsnemers. Bovendien zijn de meningen verdeeld over de rechtvaardigheid en rechtmatigheid van (het gebruik van) de CIS-database voor bepaalde doeleinden. (bron)

De CIS-databank heeft ettelijke jaren FISH (Fraude Informatie Systeem Holland) geheten, vandaar dat er ook nog altijd wordt gesproken over FISH-checks, FISH-meldingen en FISH-registraties. FISH is echter een verouderde term voor CIS. Daarnaast is er tegenwoordig ook nog FRISS: een softwarematig fraudedetectiesysteem, hetgeen eveneens voor naamsverwarring zou kunnen zorgen.

CIS is gevestigd in het (hoofd)kantoor van het Verbond van Verzekeraars: Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. Dit adres heeft echter geen bezoekfunctie. Voor vragen en inzage kun je terecht bij de website van Stichting CIS.

Offerte autoverzekering met 100% Acceptatie

Via onderstaande button kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte opvragen met absolute acceptatiegarantie. Altijd acceptatie; 100% zeker!