Auto verzekeren na rijontzegging: autoverzekering afsluiten na ontzegging rijbevoegdheid!

autoverzekering na rijontzegging

Voordat een autoverzekeraar een bepaalde bestuurder als verzekeringsrisico accepteert, wil men héél graag weten hoe het zit met diens rijgedrag en rijvaardigheid. Enerzijds leest men dit af aan iemands schadevrije jaren. Daarnaast wordt aspirant-verzekeringnemers gevraagd of hen de afgelopen 8 jaar een rijontzegging is opgelegd.

Is jou gedurende de afgelopen acht jaar de rijbevoegdheid ontzegd? Dan heeft dat verregaande consequenties voor jouw acceptatiekans qua autoverzekering…

Wat is een rijontzegging?

Vrijwel iedere verzekeraar zal tijdens de acceptatieprocedure vragen of je gedurende de afgelopen 8 jaar in aanraking bent geweest met politie of justitie wegens een verkeersmisdrijf. Als je hierop ‘ja’ moet antwoorden, is de kans groot dat jou (al dan niet voorwaardelijk) de rijbevoegdheid is ontzegd of dat jouw rijbewijs (tijdelijk) ingevorderd is geweest. Hierbij gaat het om een strafmaatregel: een opzichzelfstaande straf of bijkomende straf. Tijdens een dergelijke invordering of ontzegging mag je niet autorijden! Ook mag je geen andersoortige motorrijtuigen besturen.

Daarnaast bestaat er nog zoiets als een acuut rijverbod van maximaal 24 uur dat door een politieagent kan worden opgelegd indien iemand onder invloed heeft gereden of niet in staat wordt geacht te rijden. Tijdens een rijverbod mag geen enkel voertuig worden bestuurd; zelfs geen fiets.

Negen van de tien keer is een ontzegging of invordering het gevolg van een verkeersmisdrijf. En als een verzekeraar ergens een hekel aan heeft, dan is het wel gevaarlijk rijgedrag of andersoortige gevaarzetting in het verkeer. Dit vergroot de kans op schadeclaims immers aanzienlijk.

Oorzaken ontzegging rijbevoegdheid

Er zijn meerdere redenen waarom iemands rijbewijs wordt ingevorderd door verkeershandhavers of iemands rijbevoegdheid wordt ingetrokken door een officier van justitie of rechter. De vaakst voorkomende oorzaken van veroordeling tot een rijontzegging zijn als volgt:

 • Gevaarlijk rijgedrag
 • Veel te hard rijden (> 50 km/u)
 • Rijden in een onverzekerd voertuig
 • Rijden onder invloed van alcohol (> 575 ug/l)
 • Rijden tijdens rijontzegging
 • Rijden onder invloed van drugs
 • Gevaarzetting: veroorzaking van gevaar op de weg
 • Rijden zonder (geldig) rijbewijs
 • Doorrijden na veroorzaking verkeersongeval

Met een voorwaardelijke rijontzegging mag je rijden, maar moet NIET binnen twee jaar nogmaals een verkeersovertreding begaan. In dat geval krijg je namelijk alsnog tot zes maanden rijontzegging opgelegd voor de aanvankelijke overtreding, plus een eventuele aanvullende straf voor de nieuwe overtreding. Tijdens een onvoorwaardelijke rijontzegging mag je geen enkel motorvoertuig c.q. motorrijtuig besturen.

Een absolute onvoorwaardelijke rijontzegging geldt minimaal twee maanden (o.a. 50 kilometer te hard rijden); óf zes maanden bij recidive… En maximaal vijf jaar (o.a. verkeersongeval met dientengevolge dood door schuld); en bij recidive tien jaar.  

Als jij bij de acceptatievragen of slotvragen op het aanvraagformulier moet aangeven dat je onlangs te kampen hebt gehad met een rijontzegging, dan is de kans nagenoeg 100% dat je wordt geweigerd, dus dat jouw aanvraag afketst en wordt afgewezen.

Kunnen verzekeraars iemands rijontzegging zien?

Ja, Nederlandse verzekeringsmaatschappijen kunnen precies zien of jij in de afgelopen acht jaar een rijontzegging hebt gehad binnen het Nederlandse rechtssysteem. Dit wordt namelijk als een zogenaamde OBM-melding vastgelegd en —gedurende vijf jaar vanaf de einddatum van de ontzegging— opgeslagen in de SVMM-verzekeraarsdatabase, welke wordt beheerd door Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiertoe goedkeuring verleend anno 2003. (bron + bron)

Een dergelijke CIS-registratie is te allen tijde gebaseerd op een vonnis van de rechtbank of een uitspraak van het Openbaar Ministerie en is dan ook enkel van toepassing op “onherroepelijke en voor tenuitvoerlegging vatbare ontzeggingen van de rijbevoegdheid”.

Liegen over rijontzegging?!

Het heeft geen zin om te liegen over rijontzeggingen uit het verleden. Immers kunnen ze tot vijf jaar na afloop van de ontzegging door vrijwel alle autoverzekeraars worden teruggevonden en ingezien. Sterker nog: wordt jij door een verzekeraar betrapt op het opzettelijk verzwijgen van een ontzegging van de rijbevoegdheid? Dan krijg je óók nog eens een melding op naam voor verzekeringsfraude, die eveneens inzichtelijk is gedurende voor bijna alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen! Voor maar liefst acht jaren. En met een fraudemelding op naam kom je nóg langer nergens terecht!

De gevolgen van een rijontzegging voor de verzekering

Allereerst zorgt een rijontzegging ervoor dat je tot en met de einddatum van de ontzegging géén gemotoriseerde voertuigen mag besturen. Daarnaast kleven er verregaande verzekeringstechnische consequenties aan een rijontzegging. Zo is de kans groot dat je na een rijontzegging geen nieuwe verzekeringen kunt afsluiten bij reguliere verzekeringsmaatschappijen. Mogelijkerwijs zijn sommige verzekeraars bereid een uitzondering te maken, maar dit zal afhankelijk zijn van:

 • Hoelang jou de rijbevoegdheid is ontzegd (qua totaalduur)
 • Om welke reden je bent veroordeeld tot een rijontzegging
 • Hoelang het voorval geleden is (weken, maanden of jaren)
 • Eventuele recidive, dus meermaals / herhaaldelijk rijbevoegdheid ontzegd
 • Of de voorwaardelijke vorm is omgezet in een onvoorwaardelijke vorm.

Hoe ernstiger hetgeen ten grondslag ligt aan de rijontzegging, des te kleiner de acceptatiekans van een verzekeringsaanvraag.

Zwaardere straf voor vluchtmisdrijven

Niet alleen recidive (herhaling van een strafbaar feit) leidt tot een langere rijontzegging. Dit geldt des te mee voor vluchtmisdrijven! Een vluchtmisdrijf houdt in dat je betrokken bent bij een ongeval en niet ter plaatse blijft om de vereiste vaststellingen te (laten) verrichten. Je laat een verkeersslachtoffer hulpeloos achter, je vlucht voor de politie tijdens aanhouding of je rijdt weg na schade te hebben veroorzaakt. De termijnverdeling voor ontzeggingen van de rijbevoegdheid zien er als volgt uit:   

 • Tot en met twee dagen
 • Tot en met twee weken
 • Tot en met drie maanden
 • Tot en met een halfjaar
 • Tot en met één jaar
 • Langer dan een jaar

Bij een ernstig vluchtmisdrijf kan de ontzeggingstermijn oplopen tot maar liefst tien jaar. Indien jou langer dan een jaar de rijbevoegdheid wordt ontzegd, kun je bij vrijwel geen enkele verzekeraar meer terecht.

Rijontzegging in het buitenland

Doe je gekke dingen in het buitenland en wordt jou aldaar een rijontzegging opgelegd? Dan is deze ontzegging van de rijbevoegdheid uitsluitend geldig in dat betreffende land en dus niet van toepassing in Nederland. Ook zullen hierdoor geen punten of aantekeningen aan Nederlands rijbewijs worden toegevoegd.

Let wel: Verzekeraars vragen veelal in algemene zin of jij in aanraking bent geweest met politie of justitie. Dus niet per definitie in Nederland. Dus wordt een rijontzegging afgegeven in bijvoorbeeld België, Duitsland of Frankrijk? Dan mag je binnen de Nederlands landsgrenzen gewoon blijven rijden.

Echter moet je de betreffende buitenlandse ontzegging van de rijbevoegdheid wél melden bij de Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Een verzekeraar kan ervoor kiezen een autoverzekeringsaanvraag af te wijzen op basis van een rijontzegging. Men kan zelfs een lopende autoverzekering eenzijdig stopzetten oftewel royeren.

Of er bepaalde consequenties worden verbonden aan een rijontzegging in het buitenland verschilt per verzekeraar en per specifieke situatie.

Autoverzekering bij rijontzegging: tot slot…

Bij AcceptatieVerzekerd.nl zullen we jou en jouw voertuig allereerst proberen onder de brengen bij een normale/voordelige verzekering. Echter is dit niet altijd een reëel optie, helaas. Mocht jouw rijontzegging uit het verleden keer op keer tot afwijzing leiden, dan hebben wij bij AcceptatieVerzekerd.nl in ieder geval een vangnet achter de hand. Niet goedkoop, maar wel effectief! Je kunt in ieder geval weer de weg op vanaf de eerste dag ná de einddatum van de rijontzegging.

En voor sommigen is dit essentieel; bijvoorbeeld als een auto van cruciaal belang is voor inkomen en levensonderhoud.

Offerte autoverzekering met 100% Acceptatie

Via onderstaande button kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte opvragen met absolute acceptatiegarantie. Altijd acceptatie; 100% zeker!