Autoverzekering geweigerd door fraude? De oplossing!

autoverzekering fraude

Wordt jouw aanvraag van een autoverzekering keer op keer geweigerd door reguliere autoverzekeraars? En heb je het idee dat dat komt doordat je in het verleden te maken hebt gehad met verzekeringsfraude of andersoortige fraude? Dan Kun je bij AcceptatieVerzekerd.nl alsnog terecht voor een autoverzekering!

Hieronder leggen we uit wat verzekeringsfraude inhoudt, hoe het kan dat autoverzekeraars op de hoogte zijn van jouw achtergrond, en hoe je ondanks alles tóch een autoverzekering kunt afsluiten…

Wat is verzekeringsfraude precies?

Niet ieders definitie van fraude is hetzelfde. Bovendien is frauduleus gedrag onderhevig aan context en interpretatie. Want frauderen kan op allerhande manieren, in allerlei vormen en op velerlei niveaus. Onderaan de streep moet er —om van  fraude te kunnen spreken— een zekere mate van opzet of nalatigheid in het spel zijn.

In relatie tot verzekeringen kan zich op twee manieren fraude voordoen; tijdens het aanvraagproces of in relatie tot een schadeclaim:

A. Verzekeringsfraude voorafgaand aan acceptatie

Een veelvoorkomende vorm van verzekeringsfraude binnen het autoverzekeringswezen is het bewust verstrekken van onjuiste informatie aan de acceptant van een verzekeraar of tussenpersoon. Bijvoorbeeld door acceptatievragen of slotvragen foutief te beantwoorden… Door oneerlijk te zijn over wie er in de te verzekeren auto gaat rijden… Door eerdere afwijzingen of een strafblad te verzwijgen…

Hierbij gaat het er dus om een auto verzekerd te krijgen onder valse voorwendselen. Dit gebeurt nog voordat er daadwerkelijk een verzekeringsovereenkomst met de betreffende verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde verzekeringsagent is aangegaan. Veelal om de acceptatiekans ongerechtvaardigd te vergroten of de geoffreerde premie lager te doen uitvallen dan billijk zou zijn navenant de omstandigheden.

Deze vorm van verzekeringsfraude heeft veelal tot doel acceptatie af te dwingen of een gunstige offerte te forceren.

B. Fraude tijdens looptijd autoverzekering

Daarnaast kun je verzekeringsfraude plegen ná intreding van risicodekking, dus tijdens de looptijd van een autoverzekering. De bekendste vormen van dit verzekeringsfraude zijn als volgt:

 • Enscenering: Moedwillig schades teweegbrengen om ze vervolgens op je autoverzekering te claimen.
 • Fabricering: Doen alsof je schade hebt geleden, dus feiten verzinnen die schadeclaims rechtvaardigen.
 • Misleiding: Opzettelijk oneerlijk, onduidelijk of onvolledig zijn in jouw informatieverstrekking om jouw autoverzekeraar ten onrechte te laten uitkeren.
 • Overdrijving: Schadeposten aandikken om méér financiële schade te kunnen claimen dan daadwerkelijk is geleden. Of iets als onherstelbaar opgeven dat reparabel is.
 • Verdraaiing: feiten verbuigen om een ongedekte schade tóch onder verzekeringsdekking te laten vallen.
 • Vervalsing: Met opzet incorrecte documenten of gegevens (facturen, afschriften, bonnetjes) aan jouw verzekeraar of tussenpersoon verstrekken.
 • Verzuim: opzettelijk informatie achterhouden die relevant is voor de autoverzekeraar.

Deze vormen van verzekeringsfraude hebben tot doel een autoverzekering onterecht tot uitkering te doen komen of méér te doen uitkeren dan gerechtvaardigd. Kortom: financieel gewin.

De gevolgen van verzekeringsfraude voor verzekeringnemers

Logischerwijs dulden autoverzekeraars géén fraude, want verzekeringsfraude behoort tot de allergrootste kostenposten binnen de Nederlandse verzekeringsbranche. Van alle West-Europese landen wordt in Nederland het meest gefraudeerd (gemiddeld EUR 189,- aan frauduleuze verzekeringsclaims per gezin per jaar), waarvan het vaakst met autoverzekeringen. In totaal voor zo’n anderhalf miljard euro op jaarbasis.

Dus wordt een verzekeringnemer door een verzekeraar betrapt op verzekeringsfraude? Dan leidt dit vrijwel zeker tot een eenzijdig royement. Dit houdt in dat de fraudeur per direct uit de verzekering wordt gekieperd. Daar houdt het echter niet bij op! Naast een royement kun je rekenen op:

 • Een EVR-registratie in de gecentraliseerde SVMM-databank (ook wel bekend als ‘zwarte lijst’), welke wordt beheerd door Stichting CIS.
 • Een geldboete van EUR 532,-, opgelegd door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) namens het Verbond van Verzekeraars. (bron)
 • Dekkingsweigering voor toekomstige verzekeringen (niet alleen autoverzekeringen, maar álle type verzekeringen)!
 • Mogelijkerwijs zelfs politie-aangifte, met een strafblad tot gevolg.

Oplossing na fraude

Ben je eenmaal geroyeerd wegens verzekeringsfraude? Dan sta je de komende acht jaar met naam en toenaam vermeld in het CIS-verzekeringsregister. En élke verzekeraar kan dit inzien. Zodra jij een verzekering aanvraagt, gaat er dus een lampje branden en een belletje rinkelen. Met als resultaat: afwijzing oftewel weigering. Je komt dus nergens aan de bak!

Bij AcceptatieVerzekerd.nl hebben wij óók een oplossing qua autoverzekering voor diegenen met een fraudeverleden. Het zijn helaas niet de aller-gunstigste premies, maar je kan in ieder geval weer verzekerd de weg op! 

Offerte autoverzekering met 100% Acceptatie

Via onderstaande button kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte opvragen met absolute acceptatiegarantie. Altijd acceptatie; 100% zeker!