Strafrechtelijk verleden? Autoverzekering voor mensen met strafblad!

strafblad en autoverzekering

Een strafblad zegt in principe niks over iemands rijgedrag of rijvaardigheid. Althans, dat hoeft geenszins. Immers zou iemand met een strafblad de ideale automobilist kunnen zijn. Toch zal vrijwel geen enkele verzekeraar jouw autoverzekeringsaanvraag accepteren indien blijkt dat je gedurende de afgelopen 8 jaar in aanraking bent geweest met politie of justitie.

Een verzekeringsmaatschappij stelt namelijk vragen over het strafrechtelijk verleden van aspirant-verzekeringnemers om hun algemene betrouwbaarheid oftewel ‘moreel risico’ te toetsen. Onderaan de streep wordt ervan uitgegaan dat iemand met een strafblad minder betrouwbaar is dan iemand zonder strafblad. Met dientengevolge een verhoogd risico op o.a. schadeclaims, wanbetaling en/of verzekeringsfraude.

In dit artikel lees je niet alleen meer over de gevolgen van een strafblad voor (toekomstige aanvragen van) autoverzekeringen, maar ook over de oplossing…

Mag een verzekeraar naar een strafblad vragen?

Ja, verzekeraars mogen vragen naar het strafrechtelijk verleden van aspirant-verzekeringnemers én belanghebbende derden. Dit is als zodanig geregeld in het verzekeringsrecht: Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 17, Afdeling 1, Artikel 925 tot en met 963. (bron + bron) Er zijn echter ook volop regels en restricties aan de bevoegdheden van verzekeraars verbonden, niet alleen vastgelegd in wetgeving, maar ook voortvloeiend uit jurisprudentie. Zo mag er niet verder worden teruggegrepen dan 8 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering in kwestie.

Zoals eerder aangegeven, is een strafblad niet per definitie gerelateerd aan rijgedrag of rijvaardigheid. Toch is een strafrechtelijk verleden alles behalve bevorderlijk voor jouw acceptatiekans. En je MOET eerlijk zijn over jouw strafblad. Zelfs over het strafrechtelijk verleden van belanghebbende derden, zoals een gehuwde / samenwonende partner of een tweede regelmatig bestuurder.  

Hieronder lees je alles over het succesvol verzekeren van een auto terwijl je een strafblad hebt…

Wanneer krijg je een strafblad? 

Een strafblad wordt sowieso opgelegd bij veroordeling wegens een misdrijf. Hierbij kán het in theorie gaan om verkeersmisdrijven en motorvoertuig-gerelateerde misdrijven zoals verlaten plaats verkeersongeval, rijden onder invloed,  gevaarlijk rijgedrag, joyriding, autodiefstal, voeren vals kenteken, rijden tijdens rijverbod, weigeren blaastest, ramkraak e.a. In veel gevallen is er echter geen relatie met verkeer. Denk maar eens aan:

 • Aanranding
 • Afpersing
 • Bedreiging
 • Beroving
 • Brandstichting
 • Diefstal
 • Discriminatie
 • Drugs (gebruik, handel e.a.)
 • Fraude
 • Geweldpleging
 • Heling
 • Huisvredebreuk
 • Inbraak
 • Levensontneming
 • Mensenhandel
 • Mensensmokkel
 • Mishandeling
 • Niet opvolgen ambtelijk bevel
 • Ontucht
 • Ontploffing
 • Oplichting
 • Stalken
 • Valsmunterij
 • Valse aangifte
 • Valsheid in geschrifte
 • Verkrachting
 • Verduistering
 • Verlaten plaats ongeval
 • Vernieling
 • Verzet bij aanhouding
 • Vuurwapens (gebruik, handel e.a.)
 • Vrijheidsbeneming
 • Witwassen

In bepaalde gevallen kan een strafblad ook worden opgelegd bij zwaardere strafrechtelijke overtredingen waarbij een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf of geldboete is opgelegd. 

Wat is een strafrechtelijk verleden?

Tijdens het acceptatietraject voor een autoverzekering zal een verzekeraar altijd vragen naar het strafrechtelijk verleden van een aspirant-verzekeringnemer. Iets in de trant van: “Ben jij gedurende de afgelopen acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie?”

Deze algemene formulering is nogal vrijelijk interpretabel. Dat je met een politieagent samenwoont, is natuurlijk irrelevant… Maar gezien de brede context moet je bijvoorbeeld wel ‘ja’ antwoorden indien je als verdachte bent aangemerkt, bent aangehouden door een politieagent, bent veroordeeld of vrijgesproken door een rechter, een strafbeschikking (taakstraf o.i.d.) is opgelegd en/of een strafblad hebt.

Overigens kan het evengoed zo zijn dat een autoverzekeraar bepaalde vragen stelt over specifieke strafbare feiten. Indien je bevestigend moet antwoorden, wordt doorgaans om een gedetailleerde inhoudelijke toelichting gevraagd. 

Verzwijging strafblad

“Ben jij gedurende de afgelopen acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie?” Beantwoord je een dergelijke justitieel geformuleerde vraag onjuist of onvolledig? Dan kan dit worden beschouwd als verzuim van de wettelijke mededelingsplicht, als opzettelijke verzwijging of zelfs als verzekeringsfraude, met verregaande consequenties voor de toekomst tot gevolg…

Aanvankelijk is er meestal niets aan de hand, want een verzekeringsmaatschappij heeft géén inzicht in het strafblad of andersoortige justitiële documentatie van een verzekerde. Tot dusverre tast de verzekeraar dus nog deels in het duister.

Justitiële CIS-melding

TENZIJ… men de CIS-databank raadpleegt en daarin direct één van de volgende meldingen op jouw naam tegenkomt:

 • WBF-melding ten aanzien van onverzekerd voertuig dat betrokken is geweest bij schade.
 • OBM-melding wegens justitiële rijontzegging oftewel ontzegging van de rijbevoegd.
 • EVR-melding vanwege verzekeringsfraude; bijvoorbeeld doordat je eerder al oneerlijk bent geweest over jouw verzekeringshistorie of strafrechtelijk verleden.

De SVMM-database —welke wordt beheerd door Stichting CIS— is een gecentraliseerd systeem dat voor vrijwel alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen inzichtelijk is. Via deze weg kan een verzekeraar direct zien dat je oneerlijk bent geweest over jouw juridische achtergrond.

Vandaar dat te allen tijde wordt aangeraden om open en eerlijk te zijn over een eventueel strafblad c.q. strafrechtelijk verleden. 

Alsnog door de mand vallen

Problemen ontstaan voornamelijk in geval van schadeclaims en schade-uitkeringen binnen acht jaar na het afsluiten van de autoverzekering. Bij ingrijpende tweezijdige of meerzijdig ongevallen (waarbij meerdere gedupeerden betrokken zijn) zal een verzekeringsmaatschappij namelijk nog weleens rechercheonderzoek instellen. En het gebeurt verrassend vaak dat een verzekerde iets loslaat tijdens een interview met een verzekeringsrechercheur. Zo óók over strafrechtelijk verleden. En val jij door de mand? Dan wordt je geregistreerd als fraudeur, met alle gevolgen van dien. 

De gevolgen die met terugwerkende kracht aan de foutieve beantwoording van acceptatievragen en slotvragen kunnen worden verbonden, zijn niet per definitie terecht, maar desalniettemin héél erg vervelend en ingrijpend! De verzekeraar kan jouw verzekering binnen twee maanden na vaststelling royeren (eenzijdig beëindigen). Dit gebeurt indien er sprake is van opzettelijke misleiding óf indien er geen verzekering zou zijn afgesloten bij kennis over het strafrechtelijk verleden. Bovendien kan de verzekeraar weigeren om gedekte schades uit te keren: dekkingsweigering.

Sta je eenmaal als fraudeur geregistreerd, dan ben je verder van huis. Je komt bij geen enkele reguliere verzekeraar aan de bak. Bij AcceptatieVerzekerd.nl helpen we je echter nog altijd graag verder! 

Strafblad & autoverzekering: tot slot…

Ben je oneerlijk over jouw strafblad richting een autoverzekeraar? Dan word je doorgaans direct afgewezen. In het vervolg zal je moeten aangeven dat je eerder ooit bent geweigerd door een verzekeraar, waardoor je ook door toekomstige verzekeraars zal worden afgewezen. Blijf je informatie verzwijgen, dan kom je de komende acht jaar als fraudeur te boek te staan en kom je vrijwel nergens meer aan de bak.

Jouw beste optie om jouw acceptatiekans te maximaliseren is eerlijk en openhartig zijn over jouw strafrechtelijk verleden. Maak tot in detail kenbaar wat er heeft gespeeld en wat er tussentijds in positieve zin is veranderd. Dankzij een toereikende toelichting zou het zomaar kunnen zijn dat jouw autoverzekeringsaanvraag alsnog wordt geaccepteerd, al dan niet onder bepaalde aanvullende voorwaarden, overhandiging van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en/of een premietoeslag. Immers hanteert elke verzekeraar andere acceptatiecriteria. 

Offerte autoverzekering met 100% Acceptatie

Via onderstaande button kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte opvragen met absolute acceptatiegarantie. Altijd acceptatie; 100% zeker!