Bezorgauto voor koeriersdienst verzekeren: maaltijdbezorging & pakketbezorging

bezorgauto verzekeren koeriersdienst

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: bezorgkoeriers houden er een niet al te beste reputatie op na. Bovengemiddeld veel koeriers veroorzaken namelijk verkeersoverlast. Denk aan hardrijden, wildparkeren, afsnijden, ten onrechte voorrang opeisen, door rood rijden, zebrapaden negeren en algeheel roekeloos rijgedrag. Met dientengevolge héél veel schadeclaims richting verzekeraars! En dit heeft verregaande gevolgen voor het al dan niet kunnen verzekeren van een koeriersdienst…

Met een bezorgscooter wordt gemiddeld zes keer vaker schade gereden dan met een ‘normale’ scooter. Daarnaast ligt het gemiddelde schadebedrag maar liefst 75% hoger omdat er veel vaker sprake is van letselschade. (bron) Dit heeft onder andere te maken met tijdsdruk, want veel koeriers krijgen betaald pér bezorgd pakket of bezorgde maaltijd. Daarnaast wordt vaak bezorgd door jonge bestuurders die over weinig rijervaring beschikken en zich minder bewust zijn van de gevaren in het verkeer. Tot slot rijden koeriers héél veel kilometers en óók nog eens grotendeels tijdens spitsuren.

Vanwege de hierboven geschetste situatie branden veel autoverzekeraars hun handen liever niet aan koeriersverzekeringen voor bezorgauto’s waarmee maaltijden en/of pakketten worden bezorgd. Vanwege het bovengemiddelde verzekeringsrisico zien veel verzekeringsmaatschappijen de koeriersmarkt als ronduit verliesgevend.

Hieronder leggen we precies uit hoe je jouw koeriersauto of koeriersbus alsnog verzekerd krijgt; zélfs met een complexe verzekeringshistorie of omvangrijk schadeverleden…

Gewoon een koeriersautoverzekering afsluiten…

Negen van de tien autoverzekeraars geven simpelweg niet thuis als je aanklopt voor een koeriersverzekering. Zij sluiten het gebruik van een voertuig voor koeriersdiensten voor de volle 100% uit op de polis én in de polisvoorwaarden. Dus veroorzaak je een ongeluk terwijl je pakketten of maaltijden bezorgt met een auto die verzekerd is op particulier of algemeen zakelijk gebruik? Dan keert de verzekeraar geen cent uit en draai jij zelf op voor álle kosten. Sterker nog: reeds uitgekeerde schades zullen mogelijkerwijs met terugwerkende kracht op jou worden verhaald.

Omdat wij door de jaren heen relaties hebben opgebouwd en afspraken hebben gemaakt met uiteenlopende verzekeringsmaatschappijen en volmachten kunnen wij gespecialiseerde koeriersverzekeringen aanbieden waarmee koeriersdiensten wél worden gedekt. En ook nog eens tegen schappelijke premies!

Acceptatiecriteria autoverzekering koeriersdienst

Gezien het verhoogde verzekeringsrisico van koeriersauto’s stellen veel verzekeraars strengere eisen aan koeriersverzekeringen. Zo zien de meeste verzekeraars maar al te graag een bepaalde blijk van vertrouwen terug: een bepaalde leeftijd, een stukje rijervaring, een aantal schadevrije jaren, een auto waarmee naar alle waarschijnlijkheid zuinig wordt omgesprongen of een andersoortige stok achter de deur. Veelvoorkomende acceptatiecriteria die door verzekeringsmaatschappijen worden gesteld aan het verzekeren van een koeriersdienst zijn als volgt:

  • Er moet sprake zijn van één regelmatig bestuurder.
  • De koeriersauto of koeriersbus mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
  • De regelmatig bestuurder mag niet jonger zijn dan 25 jaar.
  • Koeriersdiensten mogen enkel worden gebezigd binnen de Nederlandse landsgrenzen.
  • Op naam van de hoofdbestuurder of diens onderneming mogen géén schuldschades geregistreerd staan van de afgelopen 5 jaar.
  • Er moeten 4 à 5 schadevrije jaren op het koeriersvoertuig kunnen worden ingezet.
  • Soms worden verhoogde eigen risico’s gehanteerd.

Vaak zijn één of meerdere van bovengenoemde acceptatie-eisen van kracht voordat een koeriersvoertuig door een autoverzekeraar wordt geaccepteerd voor een koeriersautoverzekering.

Probleemverleden qua wanbetaling, strafrecht of schadeclaims?

Het zou kunnen dat jij als koeriersdienst in een nabij verleden te maken hebt gehad met bepaalde problemen waar verzekeringsmaatschappijen over vallen. Hierbij valt te denken aan een eerdere afwijzing, CIS-melding, verzekeringsfraude, betalingsachterstand, strafblad, eenzijdig royement, buitensporig claimgedrag, complex schadeverleden, rijontzegging, malusregistratie, onverzekerd voertuig, schuldsanering of aantekeningen op je rijbewijs…

In geval van een dergelijke probleemhistorie is de kans erg groot dat jouw aanvraag van een koeriersverzekering direct wordt afgewezen. Veruit de meeste reguliere autoverzekeraars kunnen dit soort ‘rode vlaggen’ namelijk terugvinden in allerhande gecentraliseerde verzekeringsdatabases. De invoer van jouw gegevens resulteert dan direct in rinkelende alarmbellen en weigering.

Bij AcceptatieVerzekerd.nl hebben we óók mogelijkheden om koeriersauto’s onder te brengen indien er sprake is van een dergelijk probleemverleden. Vraag direct een brijblijvende offerte op of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Dekking koeriersverzekering

Als koeriersdienst ben je wettelijk verplicht jouw koeriersauto ten minste WA te verzekeren. Op de WA-verzekering zijn uitsluitend schades gedekt die met jouw koeriersauto worden toegebracht aan derden. Schade aan de koeriersauto zélf wordt dus NIET gedekt onder de WA-verzekering. Wil je óók schade aan het eigen koeriersvoertuig dekken, dan is cascodekking vereist. Hierbij de drie verschillende dekkingsmogelijkheden voor een koeriersautoverzekering:

  • WA: WA-dekking is de minimale en wettelijk verplichte basisdekking die geldt voor élke koeriersauto. Hiermee is uitsluitend schade gedekt die met jouw koersvoertuig wordt toegebracht aan anderen.
  • WA + Beperkt Casco: Behalve voor schade die jij met jouw koeriersauto aan een ander toebrengt, is óók de eigen koeriersauto verzekerd tegen diefstalschade, braakschade, brandschade, stormschade, hagelschade, wildschade en ruitschade.
  • WA + Volledig Casco: Deze dekkingsvorm staat ook wel bekend als allriskdekking. Hiermee ben je óók nog eens verzekerd tegen aanrijdingsschade, eigen-schuldschade en vandalisme. Vrijwel alle denkbare schades worden vergoed.

Hoe waardevoller de koeriersauto en hoe beperkter jouw financiële middelen, des te groter de noodzaak tot cascodekking. Indien jouw koeriersauto nog niet volledig is afbetaald (lease, lening e.a.), is een cascoverzekering raadzaam!

Bezorgauto voor koeriersdienst verzekeren: tot slot…

Wat de situatie ook is, bij AcceptatieVerzekerd.nl vinden wij altijd een verzekering voor jouw koeriersauto. Zodoende kun jij in een mum van tijd verzekerd de weg op om jouw koeriersdiensten voort te zetten. Vraag direct een vrijblijvende offerte op om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen!