Onterechte CIS-registratie aanvechten + verwijderen

CIS melding aanvechten

Een onterechte CIS-melding aanvechten… Zoals je in ons eerdere artikel over CIS-registraties kunt lezen, houdt Stichting CIS een uitgebreide verzekeringsdatabase bij waarin meldingen over personen en bedrijven worden opgeslagen omtrent verzekeringsverleden. Niet alleen schadeverleden, maar ook strafrechtelijk verleden, betalingsverleden, verzekeringsfraude, rijontzeggingen en voormalige afwijzingen van verzekeringsaanvragen.

Staat jouw naam of bedrijfsnaam eenmaal in deze database geregistreerd? Dan wordt het héél lastig om een autoverzekering af te sluiten bij een reguliere autoverzekeraar. Gelukkig kun je onterechte CIS-registraties aanvechten en ongedaan maken. Hieronder lees je hoe…

Op de zwarte lijst geplaatst!?

De CIS-database staat ook wel te boek als ‘zwarte lijst der autoverzekeringen’. Hoewel van daadwerkelijke blacklisting geen sprake is, kan een CIS-registratie wel voor problemen zorgen. De exacte uitwerking verschilt per type CIS-melding, maar potentiële gevolgen kunnen zijn:

  • Directe afwijzing van verzekeringsaanvragen
  • Een ongunstige premiestelling, dus dure verzekeringspremies
  • Dekkingsweigering en uitkeringsweigering bij schade

In feite ben je door toedoen van een CIS-registratie op een denkbeeldige zwarte lijst geplaatst, waardoor het jou véél moeilijker —of in elk geval ongunstiger— wordt gemaakt een autoverzekering af te sluiten. In dit artikel bespreken we hoe je een onterechte CIS-melding kunt aanvechten…

CIS-registratie gooit roet in het eten bij aanvraag

Dus stel, je vraagt een autoverzekering aan met een CIS-melding op naam… Dan zal een verzekeringsmaatschappij niet zomaar overgaan tot acceptatie, noch direct voorlopige dekking verlenen. Men zal eerst willen analyseren hoeveel schade(s) je in het verleden hebt gereden.

Niet alleen het aantal schades speelt een rol, maar ook de soort en ernst. Ernstige letselschades… Ingrijpende blikschades… Hoge schadebedragen oftewel schadeclaims… Hoe frequenter en ernstiger de schades, des te groter de kans op afwijzing doorgaans is.

Verder kijkt men binnen de CIS-database naar ontzeggingen van de rijbevoegdheid, strafrechtelijke veroordelingen, frauduleuze schadeclaims en herhaaldelijke betalingsachterstanden. Ook als je oneerlijk of onvolledig bent geweest in de beantwoording van acceptatievragen/slotvragen tijdens eerdere autoverzekeringsaanvragen kan men dit in één oogopslag terugzien in de CIS-databank.

Al met al is de uitkomst van een CIS-check een bepalende factor binnen het acceptatieproces: wordt jouw aanvraag geaccepteerd of afgewezen? Hoe complexer jouw verzekeringshistorie en schadeverleden, des te kleiner de acceptatiekans. Ben je gedurende de afgelopen acht jaar als verdachte in aanraking geweest met politie of justitie? Dan is jouw acceptatiekans bij reguliere verzekeringsmaatschappijen nagenoeg nihil.

Bij CIS-registratie aangewezen op De Vereende

Als onderdeel van hun acceptatiebeleid zullen nagenoeg alle reguliere Nederlandse verzekeraars een CIS-check uitvoeren. Hiermee beperken verzekeraars immers hun verzekeringsrisico, beheersen zij verzekeringsfraude en verhoogt men de kwaliteit en wenselijkheid van de eigen verzekeringsportefeuille. Logischerwijs wil elke verzekeraar zo veel mogelijk verzekeringsnemers die zo min mogelijk problemen opleveren en netjes hun premie afdragen.

Bij een afwijzing op basis van CIS ben je doorgaans aangewezen op De Vereende: een probleemverzekeraar die als vangnet dient voor ‘probleemgevallen’ binnen de motorrijtuigenverzekeringenmarkt. Deze flexibele verzekeraar begon in 1966 onder de noemer Terminus, ging anno 2008 over in Rialto en draagt sinds 2016 diens huidige naam De Vereende. Het belangrijkste voordeel van deze maatschappij is dat er een uitzonderlijk soepel en flexibel acceptatiebeleid wordt gehanteerd; het betrekkelijke nadeel zijn de bovengemiddeld hoge premies.

Bij AcceptatieVerzekerd.nl zullen we nagaan waar we jouw autoverzekering kunnen onderbrengen. Soms zal dit alsnog De Vereende zijn, maar in bepaalde gevallen zijn er mogelijkheden waar je zo 1-2-3 niet direct bij stilstaat.

CIS-registratie onterecht? Maak bezwaar!

Een CIS-melding kan ervoor zorgen dat je jarenlang aangewezen bent op een uitzonderlijk dure autoverzekering. Deze situatie zou je dan ook koste wat kost moeten willen voorkomen. Ben je eenmaal opgenomen in het CIS-register? Dan zijn er situaties denkbaar waarin je de CIS-melding kunt aanvechten door officieel bezwaar te maken.

Een CIS-registratie wordt immers niet altijd terecht opgelegd. Bepaalde CIS-meldingen kunnen berusten op vergissingen, misverstanden of foutieve informatie. Ben jij van mening dat jij onterecht bent opgenomen in de CIS-databank? Dan kun je bezwaar aantekenen tegen deze onjuiste vermelding. Deze bezwaarprocedure gaat als volgt in zijn werk:

  • Doe verzoek om inzage van persoonlijke registraties bij Stichting CIS. (bron)
  • Verzoek Stichting CIS een verkeerde registratie aan te laten passen. (bron)
  • Dit doe je middels het indienen van een officieel correctieverzoek bij jouw verzekeraar. (bron)
  • Download het formulier en vul het in. Geef duidelijk de reden aan waarom de CIS-registratie zou moeten worden gecorrigeerd.
  • En let op: je MOET een kopie van de betwiste registratie bijvoegen die je hebt verkregen via het inzageverzoek.
  • Stichting CIS zal het correctieverzoek doorspelen naar jouw verzekeraar.
  • Uiteindelijk is het de verzekeraar die beslist of jouw verzoek wordt gehonoreerd dan wel verworpen.

De eventuele correctie wordt dus niet doorgevoerd door stichting CIS zélf. Het is de verzekeraar die de CIS-melding aanvankelijk in het systeem heeft geplaatst die de vermelding zal moeten schrappen, doorhalen of verwijderen.

Second opinion indien verzekeraar schrapping weigert

Ben jij van mening dat jouw (voormalig) verzekeraar jouw verzoek tot doorhaling van de CIS-registratie onterecht heeft geweigerd? Dan zijn er nog enkele stappen die je kunt nemen om de foutieve of onterechte CIS-melding alsnog van jouw naam af te laten halen. Hierbij de acties die je nog kunt ondernemen om een ongegronde of onredelijke CIS-registratie tóch nog van jouw naam af te krijgen:

1. Klacht indienen bij klachtencommissie verzekeraar

Heb je jouw correctieverzoek naar behoren ingevuld en verstuurd? Maar is jouw verzekeraar het niet eens met jouw bezwaar, waardoor jouw aanvechting tevergeefs lijkt? Dan kun je altijd nog aankloppen bij de klachtencommissie van de betreffende verzekeraar. Verzekeraars zijn namelijk verplicht om intern een klachtenverantwoordelijke aan te stellen; bijvoorbeeld een klachtenfunctionaris of klachtenbureau. (bron + bron + bron)

Stuur per e-mail of briefpost een bericht naar de klachtenafdeling van de verzekeraar in kwestie. Maak duidelijk waarom jouw CIS-registratie zou moeten worden tenietgedaan, waarom de verzekeraar hier aanvankelijk niet aan meewerkt, en waarom jij van mening bent dat men dit alsnog zou moeten doen.

In dit geval maak je duidelijk dat de verzekeraar jou onterecht heeft vermeld in de CIS-databank en dat jij de betreffende CIS-melding wilt laten doorhalen. Vermeld duidelijk van welk soort CIS-melding sprake is en waarom jij hiertegen bezwaar aantekent. Soms krijg je met een officiële klachtenprocedure meer voor elkaar dan met een vrijblijvend vriendelijk verzoek.

2. Kifid inschakelen voor uitsluitsel over CIS-melding

Krijg je geen voet aan de grond bij de intern aangestelde klachtenverantwoordelijke van jouw (voormalige) verzekeraar? Maar ben je nog altijd van mening dat jij in je recht staat? Dus dat de CIS-melding die op jouw naam staat ongegrond is en dientengevolge zou moeten worden geschrapt? Dan is Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) de aangewezen partij om uitsluitsel te geven. (bron)

Bij Kifid kun je online of per briefpost terecht met jouw klachten over financiële producten en diensten, waaronder verzekeringen, hypotheken en kredieten. Zo ook als je bezwaar wilt maken tegen onterechte en/of onjuiste CIS-registraties. Let wel: vóórdat Kifid jouw klacht in behandeling neemt, moet je éérst de interne klachtenprocedure (IKP) van de financieel dienstverlener (verzekeraar, tussenpersoon, bank, financier o.i.d.) doorlopen. Pas daarna kan Kifid bemiddelen en/of een (al dan niet juridisch bindende) uitspraak doen.

Uitspraken van Kifid’s Geschillencommissie kúnnen dus juridisch bindend zijn. Tegen bindende uitspraken kun je in beroep gaan bij Kifid’s Commissie van Beroep. Na een niet-bindend advies kun je jouw zaak alsnog voorleggen bij de rechtbank. (bron) Het indienen van een klacht bij het Kifid-consumentenloket is gratis; zo ook de behandeling ervan door de Kifid-geschillencommissie.

Als je in beroep gaat bij de Kifid-geschillencommissie betaal je een consumentenbijdrage van 500 euro. Dit kan echter uitsluitend als er een financieel belang van ten minste 25.000 euro gemoeid gaat met jouw onterechte CIS-registratie.

3. Onterechte CIS-registratie voorleggen bij rechtbank

Voor het aanvechten van onterechte of foutieve CIS-registraties kun je direct naar de rechter stappen. Na een niet-bindend advies van Kifid kun je eveneens terecht bij de rechtbank. Het nadeel van een dergelijke gerechtelijke procedure is dat er torenhoge juridische kosten mee gemoeid kunnen gaan die zelden in verhouding staan tot de negatieve consequenties van een CIS-melding. Let wel: Word jij uiteindelijk in het gelijk gesteld door de rechter, dan moet de wederpartij (de verzekeraar die jou onwetmatig registreerde) doorgaans ook jouw proceskosten vergoeden. (bron + bron + bron)

Onterechte CIS-registratie aanvechten: tot slot…

Een CIS-melding doet bij verzekeraars direct een belletje rinkelen. Men wordt gewezen op een verhoogd risicoprofiel, met dientengevolge een onvoordelig premievoorstel óf directe afwijzing van jouw aanvraag. Ben jij van mening dat jouw verzekeraar jou onterecht heeft geregistreerd in de CIS-databank? Dan kun je bezwaar aantekenen bij de interne klachtencommissie van de betreffende verzekeraar. Als dit niet werkt, kun je de CIS-registratie laten doorhalen via Kifid of rechtbank.

Als het vonnis in een ‘eerste aanleg’ (‘bodemprocedure’ of ‘kort geding’) niet in jouw voordeel wordt beslist, kun je nog in hoger beroep (‘appel’) gaan. Mocht je het opnieuw oneens zijn met het vonnis? Dan kun je jouw zaak tot slot nog voorleggen aan het hoogste rechtscollege; veelal de Hoge Raad. Dit is een korte samenvatting van het aanvechten van een CIS-melding.

Houd er echter rekening mee dat langslepende gerechtelijke procedures extreem kostbaar zijn! De potentiële voordelen van een dergelijke rechtszaak wegen zelden op tegen de nadelen van een onterechte CIS-registratie. Het aanvechten van oneerlijke CIS-registraties loont dan ook niet altijd de moeite.