De gevolgen van overmatig alcoholgebruik voor de autoverzekering

rijden onder invloed van alcohol

In principe maakt het een autoverzekeraar niet uit hoeveel alcohol door verzekeringnemers wordt geconsumeerd. Zolang er maar niet wordt autogereden onder invloed van alcohol. Immers kan verkeersdeelname met een te hoog alcoholpromillage in de bloedbaan extreem gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, met materiële verkeersschade en letselschade tot gevolg.

Hieronder lees je alles over de gevolgen van ‘rijden onder invloed’ voor de autoverzekering…

Wat is rijden onder invloed van alcohol?

Stap je na een avondje doorzakken (qua alcoholische versnaperingen) alsnog achter het stuur? Dan ben je wellicht strafbaar op grond van artikel 8 WVW. Alcohol beïnvloedt namelijk —in negatieve zin— jouw vermogen om (al dan niet gemotoriseerde) voertuigen te besturen. En als je moedwillig autorijdt bij een aangetaste rijvaardigheid ben je simpelweg een gevaar op de weg. (bron + bron + bron + bron)

De term “onder invloed zijn” is onderhevig aan context, interpretatie en referentiekader. Het verkeersstrafrecht hanteert om die reden specifieke maximumwaarden voor het alcoholpromillage in iemands bloed. Zit je hierboven, dan ben je strafbaar. Hierbij en korte uiteenzetting:

 • Korter dan 5 jaar je rijvaardigheidsbewijs: maximaal 0,5 (promille) alcohol. Dit staat gelijk aan 220 µg/l oftewel ug/l (microgram per liter).
 • Langer dan 5 jaar in het bezit van rijbewijs: maximaal 0,2 (promille) alcohol. Dit staat gelijk aan 88 µg/l oftewel ug/l oftewel mcg/l (microgram per liter).

Hoe wordt rijden onder invloed van alcohol vastgesteld?

In het overgrote merendeel van de gevallen wordt iemands actuele alcoholconsumptie en huidige alcoholspiegel gemeten middels een voorlopige blaastest oftewel ademtest tijdens een georganiseerde alcoholcontrole in het verkeer, na betrokkenheid bij een verkeersongeval óf bij een individuele staandehouding wegens verdacht rijgedrag. Een politieagent (veelal van het Verkeershandhavingsteam van de Verkeerspolitie) meet de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht met behulp van een mobiel/draagbaar blaasapparaat. (bron)

Test je positief? Dan word je meegenomen naar het politiebureau voor een tweede blaastest: de definitieve ademanalyse oftewel het ademalcoholonderzoek. Dit onderzoek verloopt volgens een specifieke procedure en wordt uitgevoerd met behulp van een groot ademanalyseapparaat, hetgeen goedgekeurd moet zijn door het Nederlands Meetinstituut (NMi). Je blaast meermaals voor een bindend ademonderzoekresultaat dat als definitief bewijsmateriaal dient. (bron)

In bepaalde gevallen kan ook een bloedtest worden verricht. te dronken, gewond, longproblemen (té dronken c.q. beschonken, ernstig verwond, belemmerende longproblematiek e.a.). In dat geval wordt bloed afgenomen en gecontroleerd op afwijkingen ten aanzien van ASAT, ALAT, GGT, CDT en MCV. Je hebt overigens evengoed het recht zélf bloedonderzoek te eisen, maar dan zijn de laboratoriumkosten (plusminus 40 tot 80 euro voor jouzelf). (bron)

Dus als je méér alcohol blijkt te hebben genuttigd dan wettelijk toegestaan, rijd je onder invloed. In dat geval kun je worden bestraft door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) én het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Welke straf wordt opgelegd bij rijden onder invloed van alcohol?

Sowieso is rijden onder invloed van alcohol bij wet verboden naargelang Artikel 8 van de Wegenverkeerswet. Geen overtreding, maar een misdrijf. Word jij aangehouden met een hoger alcoholpromillage dan 0,5 óf 0,2 (afhankelijk van hoelang je jouw rijbewijs hebt), dan pleeg je een verkeersmisdrijf en ben je strafbaar. (bron) Er wordt een strafrechtelijke procedure gestart. De exacte straf die wordt opgelegd, is afhankelijk van enkele factoren:

 • Hoogte van het alcoholpromillage
 • Eventuele recidive (herhaling van eerder voorval)

Hoe hoger het promillage en hoe vaker een gelijksoortige situatie zich in het verleden heeft voorgedaan, des te hoger de opgelegde strafmaat doorgaans zal zijn. De bestraffing voor rijden onder invloed bestaat meestal uit (een combinatie van):

 • Geldstraf: het moeten betalen van een (veelal) forse geldboete tot EUR 7.800,-. Al dan niet voorwaardelijk.
 • Justitiële ontzegging van de rijbevoegdheid (rijontzegging) tot 10 jaar. Al dan niet voorwaardelijk.
 • Taakstraf, oplopend tot 240 uur. Al dan niet voorwaardelijk.
 • Gevangenisstraf (detentie: gevangenschap c.q. vrijheidsontneming) tot 1 jaar. Al dan niet voorwaardelijk.

Daarnaast kunnen er door het CBR maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid worden opgelegd. Het gaat hier niet om strafmaatregelen, maar door deelnemers worden ze doorgaans wel als zodanig ervaren:

 • Verplicht volgen van de (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol: EMA óf LEMA; dit programma bestaat uit fysiek-medische en psychische tests, waaronder psychiatrisch onderzoek, lijfelijk onderzoek, bloedonderzoek en urineonderzoek en moet door de delinquent zélf worden bekostigd (EUR 647,- óf  EUR 1.033,-). LEMA duurt twee ochtenden óf twee middagen; EMA één volledige werkdag plus twee dagdelen. (bron)
 • Binnen een tijdsbestek van 5 jaar driemaal aangehouden voor rijden onder invloed? Dan kan het CBR óók nog eens een ‘onderzoek naar de rijgeschiktheid’ opleggen. Gelijktijdig kan ‘onderzoek naar alcoholgebruik’ (alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid, alcoholverslaving e.a.) door het CBR worden ingesteld. Hiervoor betaal je EUR 433,- opleggingskosten plús medische uitvoeringskosten die al snel oplopen tot EUR 864,-. (bron + bron)

Wordt medewerking aan onderzoek door het CBR geweigerd? Dan wordt het rijbewijs ingenomen oftewel ingevorderd. Het wordt pas weer vrijgegeven na succesvolle afronding van het betreffende onderzoek, waarbij men afdoende rijgeschikt en rijvaardig is bevonden.

Ben je verplicht mee te werken aan een alcoholtest?

Ja, je MOET meewerken aan een alcoholtest indien dit wordt geëist door politie of justitie. Op weigering van medewerking aan een blaastest staat zelfs een boete van EUR 240,-. Werk je niet mee aan een ademanalyse of bloedanalyse ten behoeve van alcoholonderzoek in het verkeer? Dan pleeg je een misdrijf dat wordt gelijkgesteld aan een alcoholpromillage van de hoogst mogelijke categorie (schaal 9: 866 tot 945 microgram per liter).

Hetzelfde geldt overigens voor bewust foutief meewerken door bijvoorbeeld niet goed te blazen. Dit leidt al snel tot een geldboete van plusminus duizend euro en negen maanden rijontzegging. Overigens is het aantonen van opzet in dit soort situaties doorgaans niet eenvoudig. (bron + bron)

Let wel: Sta je op het punt in je auto te stappen, maar rijd je nog niet? Dan ben je niet verplicht mee te werken aan een alcoholtest. Wel kan jou een kortstondig rijverbod worden opgelegd indien een politieagent jou niet in staat acht deel te nemen aan het verkeer. Gedurende een rijverbod mag je geen enkel voertuig besturen; zelfs geen fiets.

Andere verdovende, stimulerende en geestverruimende middelen

Alcohol is bij lange na niet het enige middel dat de rijvaardigheid in negatieve zin beïnvloedt. Er zijn nog veel meer psychoactieve stoffen die tot levensgevaarlijke verkeerssituaties kunnen leiden; veelal ten onrechte samengevat onder de noemer ‘drugs’. Hierbij gaat het om:

 • Narcotica (verdovende genotmiddelen en medicamenten)
 • Harddrugs: lijst I Opiumwet (bron)
 • Softdrugs: lijst II Opiumwet (bron)

Kortom: Allerhande geneesmiddelen, verdovingsmiddelen, roesmiddelen, stimuleringsmiddelen (‘pep’ / ‘dope’), bedwelmingsmiddelen, geestverruimende middelen en ‘verboden middelen’. Eigenlijk alle stoffen met een drogerend, verdovend, opwekkend en/of bewustzijnsverruimend effect op het centraal zenuwstelsel.

Zo ook medicijnen met gele waarschuwingssticker of zelfs zónder gele sticker (lees daarom altijd de bijsluiter). Denk aan sterkwerkende pijnstillers, spierverslappers, slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressiva (bij depressiviteit), anti-allergica (bij allergie), antihistaminica (bij hooikoorts e.a.), anti-epileptica (bij epilepsie) en antipsychotica (bij Psychose), ADHD-medicatie en Parkinsonmedicatie. (bron)

Alle drugs op beide opiumlijsten zijn absoluut verboden in het verkeer. Van cocaïne tot XTC tot cannabis. Drugsgebruik kan door een politieagent worden aangetoond middels een speekseltest, maar ook worden herkend aan uiterlijke gedragingen. Bij verdenking van drugsgebruik in het verkeer word je meegenomen naar het politiebureau voor vervolgonderzoek, met dientengevolge strafvervolging door het OM bij te hoge bloedwaarden. Blijf je onder een eventuele wettelijke grenswaarde van een bepaalde ‘drug’, dan blijf je buiten schot. Bestaat er geen grenshoeveelheid, dan ben je per definitie het haasje. (bron)

Alles wat de rijvaardigheid beïnvloedt en de bestuurder ‘onder invloed’ brengt, is verboden in het verkeer. Immers kunnen naast alcohol ook bepaalde drugs en geneesmiddelen de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Hiervoor gelden afwijkende regels, richtlijnen en strafmaatregelen.

Rijden onder invloed: tot slot…

Let op! Tarieven van CBR en strafmaten van justitie veranderen continu. Alle cijfers (CBR-kosten, boetebedragen e.a.) in bovenstaand artikel over alcoholgebruik in het verkeer en rijden onder invloed zijn dan ook aan continue wijzigingen onderhevig. Hier vind je de actuele tarieven van het CBR. En hier vind je de actuele strafmaat van justitie. (bron)

Offerte autoverzekering met 100% Acceptatie

Via onderstaande button kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte opvragen met absolute acceptatiegarantie. Altijd acceptatie; 100% zeker!