Lesautoverzekering geweigerd? Toch lesauto verzekeren!

lesautoverzekering geweigerd

Ben jij rijinstructeur en/of een rijschooleigenaar? Dan is het optimaal verzekeren van jouw auto van cruciaal belang. Het voertuig in kwestie is immers niet zomaar een praktisch bezit, maar een noodzakelijk instrument om in jouw levensonderhoud te voorzien. Jouw inkomen is immers afhankelijk van jouw auto en daarmee van jouw lesautoverzekering.

Hierbij de nodige uitleg omtrent het verzekeren van een lesauto nadat je eerder al eens geweigerd bent door een autoverzekeraar…

Lesautoverzekering vormt bijzonder risico

Helaas is het verzekeren van lesauto’s een stuk complexer dan de doorsnee particuliere autoverzekering. Door verzekeringsmaatschappijen worden lesautoverzekeringen namelijk als een bijzonder risico beschouwd. Met name wegens de volgende risico-verhogende factoren (bron):

  • In een lesauto rijden vaak meerdere rijinstructeurs (lees: regelmatig bestuurders), dus rijervaring en schadehistorie kunnen niet altijd eenduidig worden afgelezen aan schadevrije jaren.
  • Lesauto’s worden ook nog eens bestuurd door cursisten met weinig tot letterlijk géén rijervaring. Natuurlijk zit er een ervaren rijinstructeur naast, maar een ingreep biedt geen garantie.
  • In lesvoertuigen worden extreem veel kilometers gereden; bij uitstek in drukke gebieden en bovengemiddeld complexe verkeerssituaties. Dit vergroot de kans op schades aanzienlijk.

Onderaan de streep zit niet elke autoverzekeraar te wachten op lesauto’s. Veel autoverzekeraars bieden überhaupt geen mogelijkheden voor auto’s waarmee rijles wordt gegeven. Sommige maatschappijen zijn wel bereid tot het verzekeren van lesauto’s, maar hier staan doorgaans wél flinke premies tegenover.

Voor lesauto’s geldt altijd een bijzondere autoverzekering

Een lesauto moet altijd als zodanig worden verzekerd. Omdat een leswagen wordt gebruikt om zakelijke omzet te genereren, moet deze zakelijk worden verzekerd. Want uitsluitend op een zakelijke autoverzekering is zakelijk gebruik gedekt. Een ‘normale’ zakelijke autoverzekering volstaat echter nog altijd niet voor een lesvoertuig, want rijles is uitgesloten op vrijwel élke polis. Alleen een speciale lesautoverzekering dekt rijinstructie als verzekeringsrisico… Maar hier hangt dus wél een prijskaartje aan vast.

Lesauto (niet) particulier verzekeren

Omdat een lesautoverzekering relatief prijzig is, zijn er rijinstructeurs en rijschoolhouders die hun voertuigen particulier verzekeren. Normaliter lukt dit niet, maar als je gekke bokkensprongen maakt binnen een online acceptatietraject kán het gebeuren dat jouw autoverzekeringsaanvraag ten onrechte wordt geaccepteerd op een particuliere polis. Dit is echter géén goed nieuws!

Geraak je per abuis door de particuliere acceptatieprocedure, dan lijkt dit (qua premie) wellicht gunstig. Het is echter uitermate onverstandig om een lesauto particulier te verzekeren. Op een particuliere autopolis is lesgebruik namelijk voor de volle 100% uitgesloten. Dus wordt er schade gereden met een auto waarin wordt ‘gerijlest’, dan wordt er niets uitgekeerd indien het instructievoertuig particulier verzekerd is. Zowel schade áán het eigen lesvoertuig als schade toegebracht mét het betreffende voertuig moet dan uit eigen zak worden betaald. In feite heb je dus een autoverzekering zónder dekking.

Daarnaast kun je met een aanvullend probleem te maken krijgen… Indien je tijdens de aanvraagprocedure verzaakt hebt aan te geven dat de te verzekeren auto wordt (of zal worden) gebruikt voor rijles kan dit worden aangemerkt als verzekeringsfraude, hetgeen verregaande consequenties kan hebben.

Drie dekkingsvormen voor lesauto’s

Allereerst is voor lesauto’s een speciale lesautodekking vereist waarmee zakelijk gebruik in de vorm van rijles wordt afgedekt. Net als voor vrijwel alle andere voertuigtypes bestaan er drie verschillende dekkingsvormen voor lesvoertuigen, namelijk:

  • ‘Kaal’ WA: Vergoedt uitsluitend schades die met jouw voertuig worden toegebracht aan anderen.
  • WA Beperkt Casco (WA+): Vergoedt óók een beperkt aantal schadetypes aan het eigen lesvoertuig buiten de eigen schuld, waaronder brand, storm, braak, diefstal, ruitschade en botsing met wild.
  • Allrisk (WA Volledig Casco): Vergoedt óók nog eens vandalismeschade én vrijwel alle schades aan de eigen lesauto door eigen toedoen.

Qua schadevergoeding bestaan er enorme verschillen tussen de drie verschillende dekkingsvormen voor lesautoverzekeringen. Hoe uitgebreider de dekking, des te meer verschillende risico’s worden gedekt en hoe meer verschillende soorten schades worden vergoed vanuit de autoverzekering. Logischerwijs geldt: hoe omvangrijker de dekking, des te duurder de premie. Voor kostbare c.q. waardevolle lesvoertuigen is een uitgebreide dekking extra relevant, maar ook extra duur.

Overigens kunnen aanvullende dekkingen zéér zwaarwegend zijn voor lesauto’s. Hierbij valt te denken aan vervangend vervoer bij schade mét dubbel bedieningspaneel (dus een vervangend lesvoertuig met dubbele bediening tijdens reparatie), schadeverzekering inzittenden, verkeersrechtsbijstand, nieuwwaardedekking en pechhulp.

En heb je één of meerdere rijinstructeurs in dienst, dan is een of WEGAM-verzekering geen overbodige luxe. WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen.

Aanvullende autoverzekeringen voor lesauto’s

De inzittenden van een auto zijn natuurlijk altijd van het allergrootste belang. Blikschade is te overzien, maar ernstige letselschade geenszins. Bij het verzekeren van lesauto’s is de inzittendendekking extra belangrijk, want als rijschoolhouder of zelfstandig rijinstructeur ben je —in juridisch opzicht— aansprakelijk voor de inzittenden van jouw lesauto(‘s). Sowieso voor schades die worden veroorzaakt door jouw leerlingen en instructeurs, maar mogelijkerwijs ook voor letsel dat zij oplopen terwijl zij het door jou verzekerde lesvoertuig besturen.

Dus bestuur jij lesauto’s of láát jij lesauto’s besturen? Dan zijn de wettelijk verplichte WA-autoverzekering, de vrijwillige cascoverzekering én de schade-inzittendenverzekering (SVI of OIV) van cruciaal belang. En overweeg in geval van werkgeverschap eventueel een WEGAM, verzuimverzekering en/of rechtsbijstandsverzekering! Zodoende ben je verzekerd tegen materiële schade en immateriële letselschade zodat je alle geleden schade kunt verhalen op jouw verzekeringsmaatschappij en jouw zakelijke of zelfs privématige kapitaal nooit in het geding komt.

Vooral de SVI is raadzaam voor een lesautoverzekering; hiermee zijn alle onkosten voor alle inzittenden (inclusief chauffeur c.q. instructeur) bij een ongeval gedekt, waaronder ook medische kosten en inkomensderving.

Lesautoverzekering geweigerd? Tot slot…

Wij bieden kale WA, beperkt casco én allrisk lesautoverzekeringen aan. In veruit de meeste gevallen zelfs met mogelijkheid tot voorlopige dekking, waardoor je per direct aan de slag kunt met rijinstructie.

Heb je te kampen met een complexe verzekeringshistorie ten aanzien van betalingsachterstanden, negatieve schadevrije jaren of strafrechtelijk verleden? Ook dan hebben wij vrijwel altijd een passende oplossing!

Vraag een vrijblijvende offerte aan of neem telefonisch contact op voor meer informatie.