Ondanks probleemverleden tóch taxi verzekeren

taxi verzekeren ondanks probleem

Een taxi verzekeren (lees: verzekerd krijgen), kan vandaag de dag een enorme opgave zijn. De belangrijkste factor die hieraan ten grondslag ligt is het inkrimpende aanbod van taxiverzekeringen. Begin 2018 besloten meerdere grote verzekeringsmaatschappijen namelijk definitief te stoppen met het aanbieden van taxiverzekeringen.

Dit gebeurde onder druk van De Nederlandsche Bank, want taxichauffeurs veroorzaakten onderaan de streep te veel schades en betaalden navenant te weinig premie. Kortom: niet rendabel! Zodoende moesten taxiverzekeraars óf hun premies fors verhogen, óf stoppen met hun verliesgevende taxiproducten…

Verdwijning van taxiverzekeringsproducten

Nationale Nederlanden (destijds Reaal/NN) staakte als eerst haar taxiverzekering; vervolgens stopten ook Aegon, Allianz (Direct), en MS Amlin Insurance met het verzekeren van taxi’s. ASR, Avéro en Centraal Beheer (dochters van moederbedrijf Achmea) bleven wél taxiverzekeringen aanbieden, maar verscherpten hun voorwaarden aanzienlijk.

Zodoende werden deze taxiverzekeringsproducten ineens een stuk minder aantrekkelijk voor taxichauffeurs. Qua premie, qua polisvoorwaarden, qua dekking, qua eigen risico, enzovoorts.

Taxibedrijven tussen wal en schip

Veel taxichauffeurs kwamen door toedoen van de beëindiging of aanscherping van hun taxipolis ineens zonder (deugdelijke) taxiverzekering te zitten. Sommigen konden gelukkig bij een andere taxiverzekeraar terecht, maar vooral diegenen met een complexere verzekeringshistorie (qua schadeclaims, wanbetaling, fraude, rijnontzegging strafblad, royement, CIS-melding) vielen ineens tussen wal en schip.

Uitsluitend met een aantal schadevrije jaren op naam kun je als taxichauffeur relatief voordelig terecht bij probleemverzekeraar De Vereende… Maar zónder schadevrije jaren (of erger nog: negatieve schadevrije jaren) krijg je simpelweg een peperdure premieofferte van De Vereende voorgeschoteld!

Wordt een lopende taxiverzekering eenzijdig in de min beëindigd door de taxiverzekeraar, dan ben je plots aangewezen op De Vereende, waardoor een taxipremie met gemak vijf of zes keer zo duur wordt.

Afschaffing bpm-teruggave en ophoging btw-tarief

De crisis binnen de taxiverzekeringsbranche blijkt achteraf ook nog eens onderdeel van een desastreuse samenloop van omstandigheden. In 2018 werd namelijk ook het btw-tarief op personenvervoer verhoogd van 6% naar 9%. Bovendien werd in 2020 de BPM-teruggave op nieuw aangeschafte taxi’s afgeschaft door de Belastingdienst.

Al met al werd taxivervoer in korte tijd een héél stuk minder gunstig voor taxibedrijven en zelfstandig taxichauffeurs. Niet alleen een taxi verzekeren werd lastiger, maar óók een taxi kopen en betaalbare taxiritten aan de man brengen.

Onverzekerde taxi’s op de openbare weg

Plotsklaps werden taxiverzekeringen voor veel taxibedrijven onbetaalbaar of überhaupt onbereikbaar. Veel taxichauffeurs besloten om die reden een carrièreswitch te maken. Echter waren er ook heel veel taxibedrijven die hun taxivoertuigen onverzekerd lieten rondrijden.

Vaak zette men de taxi in schorsing, terwijl het voertuig in kwestie gewoon op de openbare weg werd door gebruikt voor taxiritten. Onverzekerd, onbelast en bovendien onwetmatig. Met dientengevolge een maximale boetelast van plusminus 1.200 euro op jaarbasis.

En nog veel belangrijker: veroorzaak je als zelfstandig taxichauffeur schade met een onverzekerde taxi, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk. Loopt iemand door jouw toedoen zwaar lichamelijk letsel op? Dan kan de schade in de miljoenen lopen, waardoor jij (net als jouw slachtoffer) levenslang met de gebakken peren zit.   

Overigens gebruikten veel taxichauffeurs sinds de veranderingen in de taxiverzekeringsbranche een trucje: men verzweeg dat een auto als taxi werd gebruikt, waardoor het betreffende voertuig particulier kon worden verzekerd. Personenvervoer is echter uitgesloten op een particuliere verzekeringspolis, waardoor men onderaan de streep alsnog onverzekerd rondreed.

Taxichauffeur met probleemverleden?

Sowieso is taxivervoer een moeilijk verzekerbaar risico. Indien je als taxichauffeur ook nog eens een problematische achtergrond of voorgeschiedenis hebt, kan dit tot verregaande aanvullende problemen leiden bij het verzekerd krijgen van taxi’s. De kans op acceptatie wordt nihil; de kans op afwijzing nagenoeg 100%. Verzekeraars zijn met name zeer terughoudend in het verzekeren van taxi’s indien ja als taxichauffeur gedurende de afgelopen 8 jaar te kampen hebt gehad met:  

  • CIS-registraties (t.a.v. fraude e.a.)
  • Je bent eerder al eens afgewezen door een verzekeraar
  • Wanbetaling: niet nakomen financiële verplichtingen
  • Aantekeningen op je strafblad
  • Malusregistratie: negatieve schadevrije jaren (-1, -2, -3, -4 of -5)
  • Bovengemiddeld vaak schade gereden en geclaimd
  • Ontzegging van de rijbevoegdheid (onvoorwaardelijk dan wel voorwaardelijk)
  • Onverzekerd autorijden (naargelang de wet WAM)
  • Autorijden zonder dat je rijbevoegd bent

Gelukkig bieden wij tot op zekere hoogte óók oplossingen voor taxichauffeurs met een relatief complexe verzekeringshistorie.

Korting op taxiverzekering bij schadevrije jaren

Hoe meer jaren je schadevrij autorijdt met een actief lopende autoverzekering op naam, des te meer schadevrije jaren je opbouwt. Hoe meer schadevrije jaren je op naam hebt staan, des te hoger je no-claimkorting en des te lager je autoverzekeringspremie. Dit geldt óók voor taxiverzekeringen. Een taxi verzekeren wordt dan ook gemakkelijker én goedkoper naarmate je langer schadevrij taxi rijdt.

In bepaalde situaties kunnen zelfs privématig opgebouwde jaren worden overgezet op een bedrijfsmatige taxiverzekering.

Taxi verzekeren ondanks probleemverleden: tot slot…

Met taxi’s worden bovengemiddeld veel schades gereden. Door de vele kilometers die ermee worden gereden, maar ook wegens de rijstijl die er door sommige taxichauffeurs op na wordt gehouden. (bron + bron + bron) Zodoende hebben autoverzekeraars jarenlang verlies gemaakt op taxiverzekeringen.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een belangrijke rol in het toezien op de integriteit en financiële gezondheid van financiële instellingen zodat ze gezond, stabiel en solide blijven en géén financieel risico gaan vormen voor hun klanten. Vandaar dat de verzekeringsbranche door DNB werd gedwongen om taxiverzekeringen aan te scherpen: duurdere premies en striktere voorwaarden, waaronder strengere acceptatiecriteria en hogere eigen risico’s (met name bij cascoschades).

Inmiddels dekken sommige verzekeraars het risico van taxivervoer überhaupt niet meer; veel van de overgebleven taxiverzekeringen werden nagenoeg onbetaalbaar. Bij AcceptatieVerzekerd.nl zoeken we graag met jou mee naar de gunstigst mogelijke taxiverzekering. Vul ons offerteformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om jouw taxi optimaal verzekerd te krijgen!