Wanbetaling & autoverzekering: als wanbetaler een auto verzekeren!

Wanbetaling houdt in dat financiële verplichtingen niet worden nagekomen. Ten aanzien van autoverzekeringen betekent het dat een autopremie meermaals niet (op tijd) wordt voldaan aan de verzekeringsmaatschappij.

Wanbetaling heeft verregaande consequenties voor lopende verzekeringen én toekomstige verzekeringen. Hieronder lees je alles over wanbetaling en autoverzekering…

Wat houdt wanbetaling in?

Een betalingsachterstand kan het gevolg zijn van een misverstand, vergeetachtigheid of financiële strubbelingen. Onderaan de streep maakt de oorzaak niets uit; een verzekeraar wil simpelweg dat achterstallige premiebetalingen worden voldaan en zal ettelijke malen een betalingsherinnering sturen. Op een gegeven moment zal de verzekeringspolis worden geroyeerd, waarna je gedurende drie jaar als wanbetaler te boek komt te staan middels een Vertrouwelijke Melding in de gecentraliseerde verzekeringsdatabank van CIS. Er zijn twee vormen van wanbetaling; incidenteel en structureel:

1. Incidentele wanbetaling

In het eerste geval gaat er sporadisch iets mis. Een afgeboekt geldbedrag wordt per ongeluk onterecht gestorneerd… Of er is geen toereikend saldo op je bankrekening aanwezig, waardoor een betaling afketst… Vervolgens moet je handmatig overboeken, maar het schiet erbij in omdat je het niet gewend bent om handmatig over te boeken… Zulke kleine slordigheidjes zijn menselijk, maar kúnnen in bepaalde gevallen diepgaande consequenties hebben.

2. Structurele wanbetaling

Hierbij gaat het om herhaaldelijke en langdurige betalingsproblemen. Verscheidene betalingsachterstanden volgen elkaar op en schulden stapelen zich op. Op een gegeven moment weet je niet meer precies welke maandpremies zijn voldaan en welke niet. Bovendien moet er op den duur rekening worden gehouden met bijkomende kosten: administratiekosten, aanmaningskosten, incassokosten, deurwaarderskosten, royementskosten (waarover al dan niet btw wordt gerekend), et cetera.

Hoe complexer en langslepender betalingsachterstanden worden, des te groter de kans op complicaties. Verwarring qua termijnen, foutieve betalingskenmerken, over het hoofd geziene ophogingen, enzovoorts. Op een gegeven moment kun je dénken dat je bijligt, maar alsnog achterliggen.

Hoe weet je dat er sprake is van wanbetaling?

Als je jouw financiële verplichtingen richting jouw autoverzekeraar niet nakomt, ben je juridisch gezien in gebreke. Hoe langer een betalingsachterstand voortduurt en hoe hoger het achterstallige premiebedrag oploopt, des te strenger een verzekeraar optreedt. In eerste instantie zal een verzekeringsmaatschappij jou verschillende brieven en/of e-mails doen toekomen ter herinnering aan jouw betalingsverplichting:

  • Eerste betalingsherinnering: De verzekeringsdekking zal binnen afzienbare tijd worden opgeschort; je moet binnen 10 à 14 dagen zélf geld overboeken om opschorting te voorkomen.
  • Tweede aanmaning: De dekking is per datum van vandaag geschorst; je moet binnen een x-aantal dagen alsnog betalen; de dag ná ontvangst van het geldbedrag wordt de verzekeringsdekking hersteld.
  • Derde sommatie: Je hebt nog altijd een betalingsachterstand. Sommige maatschappijen zullen een incassobureau inschakelen en daarbij alsnog mogelijkheid tot herstel bieden. Er zijn er echter ook die een polis definitief zullen royeren.

Indien betalingsachterstanden zich voortslepen en/of opstapelen, wordt de dekking van een autoverzekering dus voorlopig opgeschort. De verzekering is daarmee tijdelijk ‘bevroren’ of ‘gepauzeerd’. Je staat nu als wanbetaler geregistreerd en jouw voertuig staat niet langer als verzekerd geregistreerd bij de RDW. Ga je nu tóch met jouw onverzekerde auto op pad? Dan krijg je een aanvullende registratie op naam wegens ‘onverzekerd rijden’, met alle nare gevolgen van dien.  

Op den duur wordt een autoverzekering met langslepende betalingsachterstand eenzijdig door de verzekeringsmaatschappij geroyeerd, dus permanent geschrapt. En ben je eenmaal eenzijdig door een verzekeraar opgezegd wegens wanbetaling? Dan kom je de komende jaren bij geen enkele reguliere verzekeraar meer aan de bak.

De gevolgen van een negatieve betalingshistorie

Indien je met wanbetalerstatus een nieuwe autoverzekering wilt afsluiten, zal dit lastig worden. Wanbetalers worden namelijk drie jaar lang als zodanig geregistreerd in de gecentraliseerde verzekeringsdatabank die wordt beheerd door stichting CIS. En vrijwel élke Nederlandse verzekeraar kan deze registratie op jouw naam terugzien. Verzwijgen heeft dan ook geen enkele zin. Sterker nog: liegen resulteert in een extra CIS-notitie wegens verzekeringsfraude.

Daarnaast zit je vanwege de wanbetaling met een auto die tijdelijk onverzekerd is geweest. En ook dát kan nagenoeg elke verzekeraar terugzien. En een verzekeraar wil altijd weten waarom een auto kortstondig niet WA-verzekerd is geweest. Is jouw polis eenmaal geroyeerd wegens wanbetaling? Dan levert dat op zichzelf ook weer een probleem op. Bij nieuwe verzekeringsaanvragen wordt namelijk altijd gevraagd of er in het verleden ooit een polis is geweigerd of eenzijdig opgezegd door een andere verzekeraar. En ook dat wordt geregistreerd.

Een VM-melding wegens ‘royement niet nakomen financiële contractuele verplichtingen’ kan onderaan de streep allerlei aanvullende problemen teweegbrengen.

Wat te doen bij betalingsachterstand?

Het beste wat je kunt doen in geval van betalingsachterstand is indexeren en inlossen. Ga precies na wat je nog moet betalen en betaal dit zo spoedig mogelijk onder vermelding van de juiste betalingsgegevens. Kortom: je achterstallige betaling alsnog voldoen. Zodra jouw financiële plaatje weer op orde is, worden jouw autoverzekering en bijbehorende dekking weer in ere hersteld.

Heb je te maken met financiële strubbelingen waardoor je niet in staat bent jouw schulden per direct in te lossen? Neem dan contact op met jouw verzekeraar of tussenpersoon om de mogelijkheden van een betalingsregeling te bespreken. Heb je inmiddels betalingsachterstanden bij meerdere instanties opgebouwd? Dan zijn er meerdere instanties in Nederland operatief die jou kunnen helpen bij het oplossen van jouw betalingsproblematiek. Hierbij valt te denken aan minnelijke schuldhulpverleningsinstanties (veelal onderdeel van gemeentes of uitbesteed door een gemeente) waar je gratis, vrijwillig en op eigen initiatief kunt aankloppen. Hierbij valt te denken aan:

  • Schuldhulpverlening
  • Sociaal Raadslieden
  • Sociale Dienst + Sociaal Domein
  • Juridisch Loket + Rechtswinkel
  • Wijkteam
  • Maatschappelijk Werk
  • Kredietbank

Deze hulp wordt door hulpbehoevenden zélf vrijwillig ingeschakeld. Uiteindelijk kan er ook worden aangeklopt bij Wettelijke Schuldsanering. Echter en dergelijk Wsnp-traject kan in bepaalde gevallen echter ook onder dwang worden opgelegd.

Autoverzekering afsluiten na wanbetaling: tot slot…

Als betaling van een verzekeringspremie uitblijft, zal een verzekeraar betalingsherinneringen, aanmaningen en uiteindelijk een sommatie versturen. Dit kost verzekeringsmaatschappijen een heleboel tijd en geld. Het is dan ook niet voor niets dat verzekeraars er nagenoeg alles aan doen om wanbetalers uit hun boeken te mijden. Voorkom dan ook koste wat kost wanbetalerschap. Want sta je eenmaal als wanbetaler te boek, dan ben je ten minste drie jaar lang aangewezen op een onnodig dure autoverzekering.   

Onderaan de streep zijn verzekeraars geenszins happig op wanbetalingen, noch op (voormalig) wanbetalers. Betaal daarom op tijd jouw rekeningen om betalingsachterstanden en wanbetaling te voorkomen! Gelukkig kun je óók als wanbetaler bij AcceptatieVerzekerd.nl. Neem direct contact met ons op!

Offerte autoverzekering met 100% Acceptatie

Via onderstaande button kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte opvragen met absolute acceptatiegarantie. Altijd acceptatie; 100% zeker!